SP2 – Wiedza i nauka

Portal wiedzy

Szkolnictwo w Polsce

Szkolnictwo w Polsce

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać do faktu, że polskie szkolnictwo ma wciąż bardzo wiele do odrobienia, jeśli chodzi o przystosowanie się do poziomu zachodniej Europy. Nie mówiąc już oczywiście o szkolnictwie w USA, Kanadzie czy… Australii, które stoją znacznie wyżej niż nasz rodzimy system. I nie można tego zacofania zganiać jedynie na karby socjalizmu i komunizmu, który w naszym kraju...

więcej

Szkolnictwo – jako strefa ludzkiego życia

Szkolnictwo – jako strefa ludzkiego życia

Wiele osób po złych doświadczeniach z własnymi latami szkolnymi uważa cały system kształcenia za niedopracowany i wręcz zły. Skąd pojawiają się tak negatywne opinie, częste nawet wśród ludzi całkiem zadowolonych z własnej edukacji? Przede wszystkim z faktu, że poziom nauczania jest bardzo niski i pozostający daleko w tyle za państwami Europy. Dzieci w szkołach uczą się długo, przez kilka godzin...

więcej