SP2 – Wiedza i nauka

Portal wiedzy

Sekcja ekonomiczna

Sekcja Ekonomii oferuje szerokie i krytyczne podejście do studiów nad ekonomią, obejmujące szeroki zakres szkół myślowych, w tym ekonomii keynesowskiej i posttejesowskiej:

  •  klasyczna ekonomia polityczna Smitha, Ricardo i Marksa
  • strukturalistyczne i instytucjonalne podejście do ekonomiki
  • neoklasycznej ekonomii

Kierunki studiów podkreślają historyczne korzenie idei ekonomicznych, ich zastosowanie do współczesnych debat na temat polityki gospodarczej oraz sprzeczne wyjaśnienia i interpretacje zjawisk ekonomicznych, w kontekście rygorystycznego szkolenia technik modelowania koncepcyjnego, matematycznego i statystycznego, które są wspólne. Metodologiczna podstawa współczesnych badań ekonomicznych. Dział ekonomiczny koncentruje się na zmieniającym się kształcie gospodarki światowej, jej rynkach finansowych i instytucjach, problemach związanych z regulacją i kierownictwem rozwoju gospodarczego w zaawansowanym świecie przemysłowym i na rynkach wschodzących, złożoności systemów gospodarczych, rynków pracy i ekonomicznych aspektach klasy oraz płci i podziałów etnicznych.

Celem Sekcji Ekonomii jest przedstawienie tego, co Robert Heilbroner nazywa „światową filozofią” – wiedzą, badaniem ekonomicznych podstaw współczesnego społeczeństwa – w centrum edukacji i badań. To zaangażowanie z centralnymi nierozwiązanymi dylematami współczesnego społeczeństwa motywuje do szczegółowej analizy konkretnych problemów polityki gospodarczej i wyjaśnień zjawisk gospodarczych, które są istotą programów studiów.