SP2 – Wiedza i nauka

Portal wiedzy

Sekcja socjologiczna

Wydział Socjologii oferuje wyróżniające podejście do badania życia społecznego. To podejście opiera się na historycznych powiązaniach szkoły amerykańskiej z europejską nauką społeczną w celu rozwijania naszej tradycji krytycznego dochodzenia i angażowania się we współczesne debaty i społeczności naukowe na całym świecie. Wydział określił niektóre podstawowe obszary badań, które odzwierciedlają interesy wydziału:

  • nierówności społeczne
  • kultura i polityka; Prawo
  • prawa i obywatelstwo
  • socjologia historyczna i porównawcza
  • miasta i publiczności.

Podkreślamy teoretycznie poinformowane badania etnograficzne, historyczne i interpretacyjne dotyczące istotnych kwestii społecznych naszych czasów w kontekście lokalnym, krajowym i ponadnarodowym. Nasz dział jest tętniącym życiem centrum stypendialnym i intelektualnym dla naszych studentów, wykładowców i gości z wielu krajów. Program nauczania stanowi gruntowne uziemienie w historycznym, teoretycznym i metodycznym rozwoju socjologii i daje studentom narzędzia do zastosowania tej wiedzy w otaczającym ich świecie.